III. ÚS 425/10
III.ÚS 425/10 ze dne 2. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 2. dubna 2010 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Z. S., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Ústavní soud obdržel dne 12. 2. 2010 podání stěžovatele, směřující proti postupu Okresního soudu v Ostravě ve věci sp. zn. 12 T 61/2009. Protože podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady svého podání odstranil podle připojeného písemného poučení. Navrhovatel byl současně poučen o následcích nesplnění podmínek výzvy.

Výzvu včetně poučení navrhovatel převzal dne 24. 2. 2010 (doručenka na č. l. 4). Stěžovatel však ve stanovené lhůtě vady svého podání neodstranil, ani nepožádal o prodloužení výše uvedené lhůty.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2010

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.