III. ÚS 3998/16
III.ÚS 3998/16 ze dne 4. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., označené jako "Věc: 9T 363/2015" a "Ústavní stížnost pro zmatečnost a nesprávné rozhodnutí Městského soudu v Praze, který poškodil svým výrokem moji osobu", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Dne 5. 12. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen shora označený návrh, který však nebylo možné považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem (mj.) proto, že pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem [§ 30 až 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu")].
K odstranění (mj.) nedostatku povinného zastoupení advokátem, který by předložil kvalifikovaný návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, byl stěžovatel vyzván přípisem, v němž byl též upozorněn, že neodstraní-li vytýkanou vadu ve lhůtě do 30 dnů, bude jeho návrh odmítnut. Tento přípis byl stěžovateli doručen dne 12. 12. 2016. K žádostem stěžovatele Ústavní soud tuto lhůtu stěžovateli prodloužil, nejprve do 16. 2. 2017, později do 31. 3. 2017, stěžovatel však ani k dnešnímu dni vady svého podání přes výše uvedenou výzvu a poučení neodstranil.

Vzhledem k tomu, že i znovu prodloužená lhůta stanovená pro odstranění vytýkaných vad podání marně uplynula, Ústavnímu soudu nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. dubna 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.