III. ÚS 339/05
III.ÚS 339/05 ze dne 12. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Pavla Holländera o ústavní stížnosti R. P., zastoupeného Mgr. Markétou Zázvorkovou Malou, advokátkou, Moskevská 12, Most, proti Okresnímu soudu Plzeň-město v trestní věci sp. zn. 9 T 152/2003, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla 1. července 2005 doručena ústavní stížnost stěžovatele s řadou námitek proti postupu Okresního soudu Plzeň-město v jeho trestní věci sp. zn. 9 T 152/2003. Ústavní soud stěžovatele dopisem ze dne 15. července 2005 vyzval k odstranění vad návrhu. Stěžovatel dopisem doručeným Ústavnímu soudu 22. července 2005 sdělil, že si je vědom, že návrh nesplňuje náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu, a proto jej vzal zpět. Dne 2. srpna 2005 byl Ústavnímu soudu doručen přípis advokátky stěžovatele doplněný plnou mocí. Na její žádost Ústavní soud prodloužil lhůtu k odstranění vad návrhu o dva týdny. Dopisem došlým 10. srpna 2005 sdělila advokátka stěžovatele, že se připojuje ke zpětvzetí návrhu stěžovatele.

Stěžovatel, řádně zastoupený advokátem, vzal svůj návrh zpět, a proto Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2005

Jan Musil předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.