III. ÚS 3261/09
III.ÚS 3261/09 ze dne 4. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 4. února 2010 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. P., ze dne 13. 12. 2009, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Ústavní stížností ze dne 13. 12. 2009 se stěžovatel domáhal zrušení "rozhodnutí MD ČR č. j. 753/2009-160-SPR/6 ze dne 2. 10. 2009, č. j. 749/2009-160-SPR/5 ze dne 29. 9. 2009 a č. j. 843/2009-160-SPR/11 ze dne 26. 11. 2009" s tím, že v uvedených věcech "nebyla provedena spravedlivá správní řízení".

Podáním ze dne 29. 1. 2010, doručeným Ústavnímu soudu dne 2. 2. 2010, vzal stěžovatel tuto svou ústavní stížnost zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. února 2010

Vladimír Kůrka předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.