III. ÚS 325/10
III.ÚS 325/10 ze dne 8. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. K., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 10. 2009 č. j. 19 Co 2494/2009-92, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
V ústavní stížnosti stěžovatel žádal, aby Ústavní soud přezkoumal v záhlaví označený rozsudek obecného soudu.

Dne 30. března 2010 obdržel Ústavní soud podání, jímž vzal stěžovatel svoji ústavní stížnost zpět s odůvodněním, že v téže věci podal dovolání, a proto by Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost jako předčasnou odmítnout.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2010

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.