III. ÚS 3248/09
III.ÚS 3248/09 ze dne 11. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 11. února 2010 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. Z. K., právně zastoupené JUDr. Jiřím Stránským, advokátem AK se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9, proti usnesení Celního ředitelství Praha ze dne 6. října 2009 č. j. 15326/09-1701-021, za účasti Celního ředitelství Praha, jako účastníka řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

I. Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 15. prosince 2009, se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Celního ředitelství Praha ze dne 6. října 2009 č. j. 15326/09-1701-021, a to pro porušení článku 36 odst. 1, článku 37 odst. 3 a článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 25. ledna 2010 vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět.

Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelka, jak výše uvedeno, této možnosti využila a své podání vzala zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. února 2010

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.