III. ÚS 3224/13
III.ÚS 3224/13 ze dne 7. 11. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a soudců Jana Musila a Jana Filipa ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. L., t. č. ve Věznici Odolov, PS - 10, Malé Svatoňovice, proti rozsudkům Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 4 Nt 866/2004 a sp. zn. 4 Nt 862/2006, usnesení Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 12 Nc 182/2001 a rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 10 To 60/2006, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhl, aby Ústavní soud rozhodl, že mu v záhlaví uvedenými rozhodnutími bylo upřeno právo na spravedlivý proces a že za nařízenou detenci v Psychiatrické léčebně Kosmonosy v trvání tří měsíců mu náleží odškodnění ve výši tří milionů Kč a náhrada ušlého zisku, zmařené investice, náhrada škody a náhrada nákladů řízení.
Dne 5. 11. 2013 obdržel Ústavní soud podání, jímž stěžovatel vzal podanou ústavní stížnost zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2013

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.