III. ÚS 3165/16
III.ÚS 3165/16 ze dne 30. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Nárožného, t. č. Vazební věznice Olomouc, zastoupeného Mgr. Richardem Frommerem, advokátem, sídlem Ostružnická 6, Olomouc, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. června 2016 č. j. 1 To 230/2016-24, usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 19. května 2016 č. j. 1 Nt 4001/2016-15, usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 1. května 2016 č. j. 0 Nt 2101/2016-6, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. března 2016 č. j. 1 To 72/2016-33, usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 4. února 2016 č. j. 0 Nt 504/2016-17 a příkazu Okresního soudu v Olomouci ze dne 1. února 2016 č. j. 0 Nt 7003/2016-4, za účasti Krajského soudu v Ostravě, Okresního soudu v Olomouci, Okresního soudu v Přerově, jako účastníků řízení, a Krajského státního zastupitelství v Ostravě - pobočky v Olomouci, jako vedlejšího účastníka, takto:
Písemné vyhotovení usnesení Ústavního soudu ze dne 17. května 2017 sp. zn. III. ÚS 3165/16 se opravuje tak, že v bodu 26 se slova "městského soudu v daném insolvenčním řízení" nahrazují slovy "postup obecných soudů".

Odůvodnění

V písemném vyhotovení označeného usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti v označení řízení při poučení stěžovatele o možnosti postupu Ústavního soudu v projednávané věci.

Ústavní soud proto vydal toto opravné usnesení za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 107, § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. května 2017

Jan Filip v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.