III. ÚS 3091/09
III.ÚS 3091/09 ze dne 18. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti M. K., zastoupeného JUDr. Janem Žateckým, advokátem se sídlem Praha 2, Bělehradská 92, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2009, sp. zn. 5 To 341/2009 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20. 4. 2009, sp. zn. 5 T 129/2008, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

V ústavní stížnosti, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud - pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - zrušil v záhlaví identifikovaná rozhodnutí obecných soudů.

Dne 15. února 2010 obdržel Ústavní soud podání, jímž vzal stěžovatel svoji ústavní stížnost zpět.

Na základě ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, když svoji ústavní stížnost prostřednictvím svého právního zástupce vzal přípisem ze dne 12. února 2010 zpět. Proto Ústavní soud rozhodl, jak citované ustanovení předjímá, a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. února 2010

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.