III. ÚS 3/05
III.ÚS 3/05 ze dne 2. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 2. června 2005 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti J. Č., právně zastoupeného JUDr. Josefem Monsportem, advokátem se sídlem V Tůních 10, Praha 2, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 9. 2004 sp. zn. 2 To 31/2004 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 12. 2003 sp. zn. 11 T 28/2000, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 3. 1. 2005 domáhal, aby Ústavní soud zrušil rozhodnutí obecných soudů blíže označená v záhlaví tohoto usnesení.

Dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 18. 5. 2005 stěžovatel oznámil, že bere podanou ústavní stížnost zpět, neboť napadená rozhodnutí obecných soudů byla v mezidobí ke stížnosti pro porušení zákona zrušena usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2005 sp. zn. 4 Tz 7/2005.

Ústavní soud z tohoto důvodu podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. června 2005

Jiří Mucha předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.