III. ÚS 2975/07
III.ÚS 2975/07 ze dne 25. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatelky společnosti OPZ PLUS, a.s., se sídlem v Praze 1, Hradební 3, zastoupené JUDr. Lambertem Halířem, advokátem se sídlem v Praze 5, Kroftova 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2007, č. j. 14 Co 263/2007-255, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 30. 1. 2007, č. j. Nc 6153/2003-189, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:
V ústavní stížnosti, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví označená usnesení obecných soudů, neboť jimi podle jejího názoru mělo dojít k porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dne 22. 2. 2010 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelky, kterým vzala ústavní stížnost zpět (usnesení, napadená ústavní stížností, byla v režimu dovolacího řízení usnesením Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4394/2008, odstraněna).

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. února 2010

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.