III. ÚS 2872/09
III.ÚS 2872/09 ze dne 5. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy a Pavla Rychetského o ústavní stížnosti stěžovatelky L. Č., označené jako odvolání proti Krajskému soudu k Ústavnímu soudu, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 9. listopadu 2009 podání stěžovatelky označené jako "Odvolání proti Krajskému soudu k Ústavnímu soudu" prostřednictvím Městského soudu v Brně (50 C 198/2007).
Podáním ze dne 9. prosince 2009, doručeným Ústavnímu soudu dne 10. prosince 2009, stěžovatelka výslovně vzala svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 5. ledna 2010

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.