III. ÚS 2855/09
III.ÚS 2855/09 ze dne 16. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. F., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 5. 11. 2009 návrh stěžovatele týkající se "spisu zn. 3 T 108/2006 Okresního soudu v Kolíně, ve věci o přeložení z PL-Bohnice do PL-Kosmonosy". Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu", a návrh vykazoval i další vady. Ústavní soud proto vyzval stěžovatele dle § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy nedostatek zastoupení advokátem a další vady návrhu odstranil. Současně stěžovatele poučil o následcích neodstranění vad. Sdělil stěžovateli také informaci o možnosti požádat o určení advokáta Českou advokátní komoru. Výzvu si stěžovatel osobně převzal dne 12. 11. 2009.

Na výzvu Ústavního soudu stěžovatel nereagoval.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Protože stěžovatel přes výzvu a poučení neodstranil ve lhůtě stanovené (resp. dosud) vady návrhu, postupoval Ústavní soud v souladu s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelův návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. prosince 2009

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.