III. ÚS 2841/09
III.ÚS 2841/09 ze dne 21. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci návrhu navrhovatele Mgr. L. K., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Ústavní soud obdržel dne 4. 11. 2009 návrh stěžovatele. Stěžovatel nebyl při podání návrhu zastoupen advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatele v souladu s § 41 písm. b) cit. zákona vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy odstranil nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další vady svého návrhu. Současně jej poučil o následcích neodstranění vad. Výzvu si stěžovatel převzal osobně dne 17. 12. 2009.

Stěžovatel na výzvu ve lhůtě stanovené (resp. dosud) nereagoval.

Protože stěžovatel přes výzvu a řádné poučení neodstranil vady svého návrhu, nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona a stěžovatelův návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2010

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.