III. ÚS 2840/13
III.ÚS 2840/13 ze dne 9. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Gottwalda, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Tkadlecem, advokátem se sídlem v Otrokovicích, nám. 3. května 1877, proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 6. 4. 2011 č. j. 22 Nc 221/2002-45 a příkazu soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky ze dne 15. 3. 2005 č. j. 77 Ex 359/01-33, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť byl názoru, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva.

Dne 5. 12. 2013 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým vzal svůj návrh zpět.
Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. ledna 2014

Jan Filip v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.