III. ÚS 264/05
III.ÚS 264/05 ze dne 14. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu J. D., doručeném Ústavnímu soudu dne 26. května 2005, proti usnesení Městského soudu v Brně sp. zn. 59 D 3/2002 ze dne 30. května 2003 a proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí Okresního soudu v Opavě, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl 26. května 2005 osobně podán rukou psaný návrh stěžovatelky, v němž žádala zrušení usnesení Městského soudu v Brně sp. zn. 59 D 3/2002 ze dne 30. května 2003 a jiného blíže nespecifikovaného rozhodnutí Okresního soudu v Opavě. Výzvou ze dne 6. června 2005, doručení vykázáno 10. června 2005, byla stěžovatelka poučena o povinném zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem a vyzvána k odstranění vad návrhu. S ohledem na skutečnost, že napadala rozhodnutí soudu z roku 2003, byla též upozorněna na šedesátidenní lhůtu k podání ústavní stížnosti od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva. Pro případ, že vady svého podání do 1 měsíce neodstraní, byla upozorněna na to, že její návrh bude odmítnut.

Rukou psaným podáním doručeným osobně Ústavnímu soudu 16. června 2005 stěžovatelka setrvala na svém původním návrhu. Z textu vyplývá, že výzvě k odstranění vady spočívají v absenci zastoupení advokátem nevyhoví.

Ústavní soud konstatuje, že lhůta k odstranění vad návrhu uplynula marně 10. července 2005, aniž by vytýkané vady byly odstraněny. Ústavní soud proto usnesením podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem návrh odmítá.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2005

Pavel Rychetský soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.