III. ÚS 2552/13
III.ÚS 2552/13 ze dne 17. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatele Romana Pavelka, zastoupeného Mgr. Ladou Kosánovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Pařížská 9, proti usnesení státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 16. 7. 2013 č. j. 7 VZV 11/2013-888, usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 7. 2013 č. j. 40 Nt 813/2013-10 a usnesením Policie České republiky, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Ústí nad Labem ze dne 5. 3. 2013 a ze dne 27. 5. 2013 č. j. OKFK-2635/TČ-2012-252201-TR, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť je názoru, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 1 odst. 1, čl. 90, čl. 36 a čl. 38 Ústavy České republiky a čl. 8 odst. 1 a 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Dne 2. 12. 2013 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým - v reakci na vyjádření Vrchního státního zastupitelství v Praze - vzal svůj návrh zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2013

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.