III. ÚS 2549/13
III.ÚS 2549/13 ze dne 4. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele kpt. Mgr. Rostislava Kotrče, směřující proti domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků, realizované na základě příkazu k domovní prohlídce sp. zn. 43 Nt 2534/2013 a příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků sp. zn. 43 Nt 7216/2013, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

1. Návrhem (doručeným datovou zprávou dne 20. 8. 2013), označeným jako "stížnost na postup při prohlídce sakrálních prostor", brojil stěžovatel proti postupu policejního orgánu při domovní prohlídce a prohlídce jiných prostor a pozemků, přičemž žádal Ústavní soud o sjednání nápravy.
2. Vzhledem k tomu, že daný návrh byl sepsán přímo stěžovatelem, ačkoliv podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhovatel jako fyzická osoba musí být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a k návrhu musí být přiložena plná moc advokáta (§ 31 a § 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), Ústavní soud jej vyzval, aby (kromě dalších) tuto vadu svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranil, a to konkrétně předložením plné moci advokáta a jím sepsaného návrhu na zahájení řízení. Současně stěžovatele poučil, že pokud neodstraní vady, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

3. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 23. 8. 2013. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud daný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.