III. ÚS 2520/09
III.ÚS 2520/09 ze dne 17. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 17. prosince 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s., se sídlem tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, právně zastoupené JUDr. Petrem Fuxem, advokátem AK se sídlem tř. Budovatelů 2957, 434 74 Most, proti rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 29. června 2009 sp. zn. 9 C 60/2009, za účasti Okresního soudu v Mostě, jako účastníka řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 25. září 2009, se stěžovatelka domáhala zrušení výroku pod bodem II. rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 29. června 2009 sp. zn. 9 C 60/2009, a to pro porušení článku 3 odst. 1, článku 4 odst. 1 a článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 9. prosince 2009 vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět.
Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelka, jak výše uvedeno, této možnosti využila a své podání vzala zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2009

Jan Musil v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.