III. ÚS 2511/13
III.ÚS 2511/13 ze dne 31. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatele Mgr. Miroslava Molla, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2013 č. j. 26 Cdo 1465/2013-207, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 15. srpna 2013 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterým se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Stěžovatel byl dopisem, doručeným mu dne 26. srpna 2013, vyzván k odstranění vad podané ústavní stížnosti, spočívajících v nepřiložení kopie rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu, v nedostatku zastoupení advokátem ve smyslu § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu a v nejasnosti podání stran toho, čeho se stěžovatel domáhá. K odstranění těchto vad byla stěžovateli dána lhůta 30 dnů.
Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 1. října 2013, stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že bere svou ústavní stížnost zpět. Protože byly splněny podmínky ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu, Ústavní soud rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

Vladimír Kůrka v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.