III. ÚS 2487/12
III.ÚS 2487/12 ze dne 24. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 24. srpna 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu M. M., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 2. 7. 2012 podání stěžovatele, které však nesplňovalo podmínky návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Písemnost byla označena jako "Trestní oznámení na soudce Okresního soudu v Liberci Mgr. F. J." a pravděpodobně se týká věci vedené pod sp. zn. 5 T 44/2004.
Podání nebylo srozumitelné a stěžovatel zejména nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud stěžovatele vyzval, aby vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranil. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, může být jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 20. července 2012.

Protože stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než jeho ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.