III. ÚS 2464/09
III.ÚS 2464/09 ze dne 9. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 9. listopadu 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. R., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 18. 9. 2009 podání stěžovatele nadepsané jako "Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 51 T 4/2003 v součinnosti s rozsudkem Vrchního soudu v Praze č. j. 8 To 151/2003". Protože podání nesplňovalo náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele, aby ve stanovené 30denní lhůtě vady svého podání odstranil podle připojeného písemného poučení. Navrhovatel byl současně poučen o následcích nesplnění podmínek výzvy.

Výzvu včetně poučení navrhovatel převzal dne 6. 10. 2009 (doručenka na č. l. 9). Následně byly Ústavnímu soudu dne 4. 11. 2009 doručeny obsáhlé, rukou psané přípisy, v nichž stěžovatel opakoval věcné námitky proti citovaným rozhodnutím obecných soudů a nepříliš srozumitelně žádal Ústavní soud o součinnost při odstranění vad jeho podání. Ve stanovené lhůtě však stěžovatel vady svého podání neodstranil, ani nepožádal o prodloužení výše uvedené lhůty.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel vady návrhu v uvedené lhůtě neodstranil, Ústavní soud návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2009

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.