III. ÚS 246/05
III.ÚS 246/05 ze dne 9. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 246/05

Ústavní soud rozhodl dne 9. listopadu 2005 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Pavla Holländera a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele JUDr. A. K., zastoupeného JUDr. Janem Žákem, advokátem v Praze 8, Šaldova 30, proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Stěžovatel se ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 16. května 2005, domáhá ochrany proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, který se má zakládat na diskriminaci z důvodu věku stěžovatele při rozhodování prezidenta republiky o jmenování stěžovatele soudcem.

Přípisem ze dne 24. října 2005, došlým Ústavnímu soudu dne 25. října 2005, vzal stěžovatel svůj návrh zpět. Protože podmínky ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly splněny, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.