III. ÚS 2434/09
III.ÚS 2434/09 ze dne 27. 10. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje) a Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatele J. M., proti "postupu Vrchního soudu v Praze ve věci č.j. 6 To 30/2009 ze dne 25. 6. 2009 ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 63 T 20/2008 ze dne 18. 2. 2009", takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Návrhem ze dne 13. 9. 2009, se stěžovatel domáhal ingerence Ústavního soudu v jeho trestní věci, v záhlaví označené.
Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 10. 2009 vzal stěžovatel ústavní stížnost zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. října 2009

Jan Musil předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.