III. ÚS 242/05
III.ÚS 242/05 ze dne 8. 11. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 8. listopadu 2006 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. L. M., proti jinému zásahu orgánu veřejné moci, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 13. 5. 2005, se stěžovatelka domáhala zrušení rozhodnutí prezidenta republiky o nejmenování stěžovatelky soudkyní na základě návrhu obsaženého v usnesení vlády ze dne 2. 3. 2005 č. 246.

Podáním ze dne 25. října 2006, doručeným Ústavnímu soudu dne 26. 10. 2006, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2006



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.