III. ÚS 241/05
III.ÚS 241/05 ze dne 28. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 28. června 2005 ve věci J. M., o jeho návrhu ze dne 9. 5. 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který ve svém podání brojil proti postupu Okresního soudu v Jeseníku, byl vyzván k odstranění vad návrhu a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle kterého neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí.

Navrhovateli, který obdržel výše uvedenou výzvu 25. 5. 2005, vady návrhu neodstranil, nesplnil ani povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Proto bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 30 odst. 1, § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.