III. ÚS 2407/09
III.ÚS 2407/09 ze dne 9. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Muchou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. L. H., bez právního zastoupení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 11. 9. 2009 návrh stěžovatelky. Stěžovatelka nebyla při podání návrhu zastoupena advokátem, jak to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a její návrh vykazoval i další vady.

Ústavní soud proto stěžovatelku v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy odstranila nedostatek zastoupení advokátem, jakož i další vady svého návrhu. Současně ji poučil o následcích neodstranění vad. Výzva byla stěžovatelce doručena fikcí dne 5. 11. 2009, osobně si stěžovatelka zásilku převzala dne 10. 11. 2009.

Stěžovatelka na výzvu nijak nereagovala.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka přes výzvu a řádné poučení ve stanovené lhůtě (resp. dosud) neodstranila vady návrhu, nezbylo Ústavnímu soudu než postupovat dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a stěžovatelčin návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2009

Jiří Mucha soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.