III. ÚS 2330/13
III.ÚS 2330/13 ze dne 31. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatelky Marie Hochmanové, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. dubna 2013 č. j. 8 Cmo 130/2013-34 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 28. ledna 2013 č. j. 53 Cm 337/2012-28, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatelka, která se na Ústavní soud obrátila ústavní stížností odeslanou dne 29. července 2013, byla dopisem, který jí byl doručen dne 15. srpna 2013, vyzvána k odstranění vady podané ústavní stížnosti, spočívající v nedostatku zastoupení advokátem ve smyslu § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). K odstranění této vady byla stěžovatelce dána lhůta 30 dnů.
Vzhledem k tomu, že uvedený nedostatek nebyl ve stanovené lhůtě napraven, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.