III. ÚS 2288/17
III.ÚS 2288/17 ze dne 23. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. K., proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2017 sp. zn. 6 Tz 3/2017, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
1. Ústavní stížností podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu.

2. Ústavní soud posoudil splnění procesních předpokladů pro řízení před Ústavním soudem podle zákona o Ústavním soudu a dospěl k závěru, že tyto předpoklady nejsou dány. Kromě jiného především nebyl stěžovatel zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. 3. Ve stanovené lhůtě stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že svou ústavní stížnost bere zpět.

4. Protože tím byly naplněny podmínky podle § 77 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto tak, že řízení o ústavní stížnosti se zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2017

Jan Filip v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.