III. ÚS 209/05
III.ÚS 209/05 ze dne 9. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 9. června 2005 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy, soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci B. B., o zpětvzetí návrhu ze dne 18. 4. 2005, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel, který své podání ze dne 18. 4. 2005 označil jako stížnost proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, dne 15. 5. 2005 požádal o "vrácení stížnosti a připojených dokladů."

Podle § 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stěžovatel může vzít svou ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě - v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Pro výše citované ustanovení a obsah sdělení stěžovatele, dle něhož je nepochybné, že na projednání návrhu netrvá, a tedy jej bere zpět, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo (§ 77 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 9. června 2005

Jiří Mucha předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.