III. ÚS 2000/12
III.ÚS 2000/12 ze dne 14. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 14. června 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jiřího Muchy a Vladimíra Kůrky ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky PhDr. H. P., bez právního zastoupení, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2012 č. j. 28 Co 566/2011-115 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 9. 2011 č. j. 15 C 88/2010-79, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Dne 29. května 2012 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky, směřující proti v záhlaví tohoto usnesení označeným rozhodnutím Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2.

Zároveň stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud v rámci řízení o této ústavní stížnosti zrušil ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 4. června 2012, stěžovatelka sdělila, že podanou ústavní stížnost bere zpět, "neboť napadený rozsudek není pravomocný v důsledku vady řízení (vadného doručení)".
Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatelka, jak výše uvedeno, této možnosti využila a své podání vzala zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2012

Jan Musil v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.