III. ÚS 1997/12
III.ÚS 1997/12 ze dne 20. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Vladimíra Kůrky a soudce Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. M., zastoupeného JUDr. Janem Hrnčářem, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 5, proti usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2012 sp. zn. 92 T 227/2008 a Krajského soudu v Brně ze dne 17. 4. 2012 sp. zn. 4 To 150/2012, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Stěžovatel svým návrhem žádal, aby se Ústavní soud zabýval jeho věcí a odhalil porušení jeho ústavních práv.

Dne 27. 8. 2012 obdržel Ústavní soud podání, v němž advokát určený stěžovateli vzal podaný návrh zpět na základě výslovné žádosti stěžovatele.
Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2012

Jan Musil v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.