III. ÚS 1989/12
III.ÚS 1989/12 ze dne 24. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Muchy a soudců Vladimíra Kůrky a Pavla Rychetského (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti navrhovatele E. D., zastoupeného Mgr. Janou Rulíkovou, advokátkou se sídlem AK v Pardubicích, 17. listopadu 623, ve věci "Žádosti o odpuštění zbytku trestu", takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Navrhovatel podaným návrhem ze dne 25. května 2012, doplněným 15. června 2012, označeným jako "Žádost o odpuštění zbytku trestu", brojil proti nespravedlivě uloženému trestu Okresním soudem v Teplicích.

Podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a proto byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání a zajištění právního zastoupení pro řízení před Ústavním soudem. Po poradě s advokátem určeným advokátní komorou k zastupování v řízení před Ústavním soudem se navrhovatel podáním ze dne 17. července 2012, doručeným Ústavnímu soudu dne 18. července 2012, rozhodl vzít ústavní stížnost zpět.
Podle § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Navrhovatel této možnosti využil, když svoji ústavní stížnost vzal podáním ze dne 17. července 2012 zpět. Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 24. července 2012

Jiří Mucha v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.