III. ÚS 1988/09
III.ÚS 1988/09 ze dne 17. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 17. prosince 2009 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., ze dne 14. 7. 2009, směřující proti postupu Městského soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. 6 Ca 357/2008, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 14. 7. 2009, doručenou Ústavnímu soudu dne 28. 7. 2009, stěžovatel brojil proti postupu Městského soudu v Praze ve věci vedené pod sp. zn. 6 Ca 357/2008, přičemž se domáhal, aby Ústavní soud tomuto soudu uložil "nečinit odpovídající procesní úkony [...], pakliže smí vykonávat svou moc jen v mezích zákonů a podání navrhovatele jsou nepřípustně a nedůvodně přehlížena".

Podáním ze dne 23. 11. 2009, doručeným Ústavnímu soudu dne následujícího, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost zpět.
Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2009

Jan Musil předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.