III. ÚS 196/10
III.ÚS 196/10 ze dne 14. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 14. dubna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Pavla Holländera a Miloslava Výborného, ve věci navrhovatele K. P., o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. listopadu 2009 sp. zn. 7 To 427/2009 a rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 10. září 2009 č. j. 2 T 149/2009-102, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatel napadl v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených základních práv. Podáním ze dne 26. března 2010 vzal navrhovatel ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

V návaznosti na uvedený procesní úkon proto bylo řízení o jeho návrhu v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2010

Jan Musil předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.