III. ÚS 1850/12
III.ÚS 1850/12 ze dne 19. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 19. července 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jiřího Muchy a Vladimíra Kůrky ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Š. R., právně zastoupeného JUDr. Adélou Krbcovou, advokátkou Advokátní kanceláře PETERKA & PARTNERS v. o. s., Na Příkopě 15/583, 110 00 Praha 1, proti rozsudku Okresního soudu v Rokycanech sp. zn. 5 C 42/2010, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Dne 18. května 2012 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví tohoto usnesení označenému rozsudku Okresního soudu v Rokycanech.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 12. července 2012, sdělila právní zástupkyně stěžovatele, že podanou ústavní stížnost bere stěžovatel zpět.
Dle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") může stěžovatel do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, vzít ústavní stížnost zpět; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Protože stěžovatel, jak výše uvedeno, této možnosti využil a své podání vzal zpět, Ústavní soud řízení dle ust. § 77 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. července 2012

Jan Musil v. r. předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.