III. ÚS 1840/13
III.ÚS 1840/13 ze dne 31. 10. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Jana Houžvičky, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. března 2013 č. j. 8 Tdo 212/2013-13, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Ústavní soud obdržel dne 11. června 2013 návrh ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kterým se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Stěžovatel byl dopisem doručeným mu dne 2. července 2013 vyzván k odstranění vady podané ústavní stížnosti, spočívající v nedostatku zastoupení advokátem ve smyslu ustanovení § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. K odstranění této vady byla stěžovateli dána lhůta 30 dnů, která byla na stěžovatelovu žádost následně ještě prodloužena do 30. září 2013.
Vzhledem k tomu, že uvedený nedostatek nebyl ve stanovené lhůtě napraven, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

Jan Filip v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.