III. ÚS 165/05
III.ÚS 165/05 ze dne 21. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 165/05 Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 21. dubna 2005 ve věci navrhovatele V. Z., o ústavní stížnosti proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 11. 2000 č. j. 14 C 47/2000-11, t a k t o : Návrh se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í Navrhovatel v podání označeném jako stížnost pro porušení zákona brojil proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 2. 11. 2000 č. j. 14 C 47/2000-11. Na výzvu k odstranění vad návrhu mj. sdělil, že o jeho dovolání rozhodl Nejvyšší soud České republiky dne 23. 4. 2004, usnesení mu bylo doručeno 23. 6. 2004. Z obsahu ústavní stížnosti, výše označeného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 a usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 4. 2004 č. j. 28 Cdo 837/2004-64 (o zastavení dovolacího řízení), přijatého stěžovatelem dne 23. 6. 2004, bylo spolehlivě zjištěno, že stížnost navrhovatele, předaná k doručení Ústavnímu soudu 23. 3. 2005 a brojící proti rozsudku soudu I. stupně ze dne 2. 11. 2000, vůči němuž dle soudem daného poučení a obsahu § 202 odst. 1 obč. soudního řádu odvolání nebylo přípustné, je stížností podanou po lhůtě k tomu stanovené (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění účinném před 1. 4. 2004). Pro výše uvedené byl návrh dle § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut, na odstranění vady návrhu spočívající v absenci právního zastoupení (§ 30 odst. 1 cit. zákona o Ústavním soudu) nebylo třeba dále trvat. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 21. dubna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.