III. ÚS 1560/12
III.ÚS 1560/12 ze dne 4. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudce zpravodaje Vladimíra Kůrky a soudce Jiřího Muchy ve věci ústavní stížnosti stěžovatelek 1) PALOWSKA INVEST, s. r. o. se sídlem Albrechtice, Pramenná 94 a 2) M. G., směřující proti usnesení soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, Exekutorský úřad Přerov ze dne 13. 1. 2012 č. j. 103 Ex 22167/09-41 ve spojení s opravným usnesením ze dne 13. 2. 2012 č. j. 103 Ex 22167/09-47, proti usnesení téhož exekutora ze dne 5. 4. 2012 č. j. 103 Ex 22167/09-62 a usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2012 č. j. 9 Co 124/2012-48, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

V ústavní stížnosti stěžovatelky žádaly, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označená rozhodnutí soudního exekutora a obecného soudu v jejich věci, a to pro porušení práva na spravedlivý proces zaručeného článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Dne 22. 6. 2012 obdržel Ústavní soud podání stěžovatelek, kterým vzaly ústavní stížnost zpět s odůvodněním, že Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 5. 2012 č. j. 9 Co 429/2012-68 zrušil ústavní stížností napadené usnesení soudního exekutora ze dne 5. 4. 2012 č. j. 103 Ex 22167/09-62.
Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1193 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. července 2012

Jan Musil v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.