III. ÚS 148/05
III.ÚS 148/05 ze dne 10. 8. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 148/05

Ústavní soud rozhodl dne 10. srpna 2006, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, o ústavní stížnosti Ing. S. Ch., zastoupené JUDr. Danielou Burdovou, advokátkou se sídlem 252 41 Dolní Břežany, Lhota 11, proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 21 Co 389/2003 a 21 Co 390/2003 ze dne 3. 11. 2004, takto: Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í Stěžovatelka se svou ústavní stížností, s tvrzením porušení ústavně zaručených práv a z důvodů, které v ústavní stížnosti rozvedla, domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze shora označeného. Napadený rozsudek však byl, jak Ústavní soud zjistil z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 5. 2006 sp. zn. 22 Cdo 2930/2005, uvedeným rozsudkem zrušen a věc vrácena Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. Za tohoto stavu věci, kdy ústavní stížností napadený rozsudek již byl Nejvyšším soudem zrušen, věc není doposud pravomocně skočena a bude se jí dále zabývat Městský soud v Praze, je třeba vycházet z toho, že zatím nebyly vyčerpány všechny procesní prostředky, které zákon stěžovatelce k ochraně jejich práv poskytuje. Proto byla ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustná odmítnuta. Pro úplnost třeba k námitkám stěžovatelky délky trvání řízení se týkajících uvést, že těmito se, vázán petitem ústavní stížnosti, obsahujícím "pouze" návrh na zrušení napadeného rozhodnutí, Ústavní soud zabývat nemohl. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 10. srpna 2006Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.