III. ÚS 1344/12
III.ÚS 1344/12 ze dne 17. 7. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 17. července 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti I. M., bez právního zastoupení, proti postupu Exekutorského úřadu Praha 5, ve věci sp. zn. 66 EXE 1168/2010, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 11. dubna 2012 podání stěžovatelky, směřující proti postupu Exekutorského úřadu Praha 5, které však nesplňovalo podmínky návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podání nebylo srozumitelné a stěžovatelka zejména nebyla zastoupena advokátem ve smyslu § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud stěžovatelku vyzval, aby vady svého návrhu ve třicetidenní lhůtě odstranila. Současně stěžovatelku poučil, že pokud tak neučiní, může být její návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut. Tato výzva byla stěžovatelce doručena dne 15. května 2012.
Protože stěžovatelka vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranila, Ústavnímu soudu nezbylo, než její ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. července 2012

Jan Musil v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.