III. ÚS 1291/17
III.ÚS 1291/17 ze dne 17. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatele D. K., t. č. Věznice Plzeň, proti "rozhodnutím soudů I. a II. stupně", takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

1. Ústavní stížností podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení většího počtu rozhodnutí obecných soudů, z nichž posledním bylo usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 23. 1. 2017 č. j. 3 Nt 587/2016-19, kterým byla zamítnuta jeho žádost o přeřazení z věznice se zvýšenou ostrahou do věznice s ostrahou. K ústavní stížnosti bylo připojeno i sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 28. 12. 2016, kterým bylo reagováno na podnět stěžovatele "k stížnosti pro porušení zákona" v téže věci (přeřazení do mírnějšího typu věznice).
2. Ústavní soud posoudil splnění procesních předpokladů pro řízení před Ústavním soudem podle zákona o Ústavním soudu a dospěl k závěru, že tyto předpoklady nejsou dány. Kromě jiného nebyl především stěžovatel zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů.

3. Ve stanovené lhůtě stěžovatel sdělil, že svou ústavní stížnost bere zpět.

4. Protože tím byly naplněny podmínky podle § 77 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto, že řízení o předmětné ústavní stížnosti se zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2017

Jan Filip v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.