III. ÚS 1277/17
III.ÚS 1277/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. E., t. č. Věznice Valdice, takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 26. 4. 2017. V tomto podání si stěžuje na postup orgánů činných v trestním řízení. Protože jeho podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byl dopisem, který mu byl doručen dne 2. 5. 2017, vyzván k jejich odstranění a poučen o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů.

Stěžovatel reagoval dalším dopisem, ve kterém vylíčil své podmínky ve výkonu trestu a k výzvě samotné sdělil, že dva advokáti jeho žádost odmítli a další se zatím neozvali, a požádal o trpělivost s tím, že jak bude "vědět něco, hned dá vědět". K vlastní věci jeho sdělení pouze obsahuje dotaz, zda mu může být vyhrožováno, aby si nestěžoval proti uloženému trestu, a zda je to možné a trestné.

Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

Jan Filip v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.