III. ÚS 1276/17
III.ÚS 1276/17 ze dne 20. 6. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti J. B., t. č. Věznice Břeclav, Břeclav, takto:
Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

1. Dne 26. 4. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako "Stížnost". Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění; výzva mu byla doručena dne 2. 5. 2017.

2. V průběhu lhůty stěžovatel na výzvu reagoval dopisem ze dne 13. 5. 2017, v němž uvedl, že jeho stížnost bude pravděpodobně odmítnuta a požádal o radu, zda ji má vzít zpět, a kam se má obrátit se žádostí o pomoc, a dopisem doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 5. 2017 sdělil, že návrh na zahájení řízení bere zpět.

3. Protože tím byly naplněny podmínky podle § 77 zákona o Ústavním soudu, bylo rozhodnuto, že řízení o předmětné ústavní stížnosti se zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. června 2017

Jan Filip v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.