III. ÚS 1111/10
III.ÚS 1111/10 ze dne 29. 4. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 29. dubna 2010 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky LOGISTIK REAL, a. s., se sídlem Praha 4, Kyslíková 1984/4, zastoupené JUDr. Janem Nekolou, advokátem v Praze 2, Trojanova 12, proti jinému zásahu Vrchního soudu v Praze ve věci 15 Cmo 20/2010, spolu s návrhem na vydání předběžného opatření, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Ústavní stížností ze dne 16. dubna 2010 se stěžovatelka domáhala toho, aby Ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým Vrchnímu soudu v Praze uloží, aby se až do rozhodnutí o ústavní stížnosti zdržel jakýchkoliv procesních úkonů v soudním řízení vedeném pod sp. zn. 15 Cmo 20/2010, a nález, že ústavní stížnost je důvodná. Dále aby Vrchnímu soudu v Praze uložil, aby nepokračoval v porušování ústavně zaručeného práva stěžovatelky na zákonného soudce dle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Podáním ze dne 23. 4. 2010, doručeným Ústavnímu soudu faxem téhož dne a následně poštou dne 26. 4. 2010, vzala stěžovatelka svou ústavní stížnost zpět. Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2010

Vladimír Kůrka předseda senátu Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.