III. ÚS 11/05
III.ÚS 11/05 ze dne 14. 4. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


III. ÚS 11/05

Ústavní soud rozhodl dne 14. dubna 2005 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. J. H. a 2. Mgr. A. H., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 5. 2003, sp. zn. 10 Co 654/2002, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 1. 2005, napadli stěžovatelé rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 5. 2003, sp. zn. 10 Co 654/2002.

Podáním ze dne 20. 3. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 3. 2005, vzali stěžovatelé svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět s tím, že ji podali předčasně.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.