II. ÚS 759/12
II.ÚS 759/12 ze dne 10. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti H. K., zastoupené Mgr. Robertem Cholenským, advokátem se sídlem v Brně, Bolzanova 461/5, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2011 ve věci sp. zn. 37 Co 502/2011, proti usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 8. 11. 2011 ve věci sp. zn. 78 EC 2108/20011 a proti platebnímu rozkazu Okresního soudu v Blansku ze dne 11. 8. 2011 ve věci sp. zn. 78 EC 2108/2011, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění

Stěžovatelka se podanou ústavní stížností domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Okresního soudu v Blansku a Krajského soudu v Brně, neboť jimi měla být porušena její práva zakotvená v ustanoveních čl. 3 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a 2 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod; současně jimi měla být porušena ustanovení čl. 6 odst. 1, čl. 13 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dne 29. 8. 2012 zaslal Ústavní soud právnímu zástupci stěžovatelky k eventuální replice vyjádření krajského soudu a okresního soudu, jakožto účastníků řízení o ústavní stížnosti.

Ve stanovené patnáctidenní lhůtě, dne 17. 9. 2012, vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost ze dne 5. 3. 2012 zpět.
Na základě ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatelka vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

Stěžovatelka této možnosti využila, když svoji ústavní stížnost prostřednictvím svého právního zástupce vzala přípisem ze dne 17. 9. 2012 zpět. Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. října 2012

Stanislav Balík předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.