II. ÚS 753/12
II.ÚS 753/12 ze dne 23. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti J. H., zastoupeného JUDr. Milanou Hrušákovou, PhD., advokátkou se sídlem Jeřábkova 5, Brno, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 čj. 50 P 277/2011-110 ze dne 20. ledna 2012 a usnesení Městského soudu v Praze čj. 18 Co 52/2012-139 ze dne 15. února 2012, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 5. března 2012 se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tím, že byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 17. srpna 2012, vzal stěžovatel ústavní stížnost výslovně zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

Stanislav Balík, v r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.