II. ÚS 709/05
II.ÚS 709/05 ze dne 22. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o návrhu stěžovatele S. K., proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2005, čj. 8 Afs 96/2005-51, t a k t o :

Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem, který byl podán k poštovní přepravě dne 19. 12. 2005, napadl stěžovatel v záhlaví uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 1. 2006, vzal stěžovatel ústavní stížnost zpět.

Ústavní soud dle ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 22. února 2006

S t a n i s l a v B a l í k, v.r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.