II. ÚS 68/05
II.ÚS 68/05 ze dne 24. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké o návrhu stěžovatele A. Z., takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 2. 2005 stěžovatel žádal Ústavní soud o "prozkoumání podezření z porušení zákona" v souvislosti s projednáváním jeho žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Podání nemělo charakter návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání do 20ti dnů od doručení výzvy Ústavního soudu (výzva byla doručena dne 20. 2. 2005).

Dne 11. 3. 2005 byl Ústavnímu soudu doručen přípis stěžovatele, kterým se "své stížnosti vzdává", a z jehož obsahu je zřejmé, že se jedná o zpětvzetí návrhu.

Podle § 77 zákona o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít návrh zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Vzhledem k tomu, že stěžovatel této možnosti využil, rozhodl Ústavní soud tak, jak je výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2005

JUDr. Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.